Parduodamas naujas UAB greitai užregistruojame PVM mokėtojų registre.

Greitai, per 5-8 darbo dienas nuo prašymo registruoti PVM mokėtojų registre pateikimo, Jūsų UAB taps PVM mokėtoja. Mūsų konsultantai pasirūpins, kad registravimas PVM būtų sklandus.

 • Parengsime visus dokumentus, reikalingus UAB registravimui PVM mokėtoja;
 • Bendrausime su Valstybine mokesčių inspekcija ir jei reikės su kitomis valstybės įstaigomis;
 • Konsultuosime Jums kylančiais klausimais, susijusiais su UAB registravimu PVM mokėtoja;
 • Užregistruosime Jūsų UAB PVM mokėtoja.

UAB registravimas PVM mokėtojų registre kainuos 85 Eur.

UAB registravimo PVM mokėtojų registre procesas.

Įmonės registruotis PVM mokėtojų registre privalo įstatymo nustatytais atvejais arba gali tai daryti savanoriškai. Norint, kad mokesčių inspekcija PVM mokėtojų registre registruotų veiklos dar nevykdžiusią įmonę, reikia pateikti įrodymus, kad įmonė yra pasirengusi vykdyti veiklą ir numatytai veiklai vykdyti jai reikalingas PVM kodas.

Mokesčių inspekcijos darbuotojai, vertindami pateiktus dokumentus, priima sprendimą ar įmonė pasirengusi vykdyti veiklą. Todėl labai svarbu pateikti patalpų nuomos ar panaudos sutartį ir sutartis su pirkėjais, tiekėjais. Tuo atveju, kai sutartys nepateikiamos, VMI traktuoja, kad įmonė dar nėra pasiruošusi vykdyti veiklos ir PVM kodas jai dar nereikalingas, bei maloniai informuoja, kad įmonės galės teikti prašymą registruoti PVM mokėtų registre iškart kai galės pateikti reikalingus dokumentus.

Užsakant registravimo PVM mokėtojų registre paslaugą įmonės vadovui reiks pateikti arba atsiųsti elektroniniu paštu sutartis ir kitą anksčiau minėtą informaciją, o mūsų darbuotojai pateiks prašymą mokesčių inspekcijai registruoti įmonę PVM mokėtojų registre ir bendraus su VMI atstovais, jeigu kils klausimų.

Informacija, kurią įprastai reikia pateikti VMI:

 • Vadovo duomenys, kontaktai;
 • Darbo sutarties su vadovu data;
 • Apskaitą tvarkančios įmonės arba asmens duomenys ir kontaktai;
 • Planuojamas įdarbinti darbuotojų skaičius, jų įdarbinimo pradžia;
 • Akcininkų duomenys. Informacija, ar akcininkas yra kitų įmonių savininkas arba dalininkas, ar valdo kitų įmonių akcijas;
 • Patalpų, kuriuose vykdys veiklą, nuomos arba panaudos sutartis;
 • Aprašyti kokią veiklą vykdysite, kokias prekes parduosite ar teiksite paslaugas;
 • Sutartys arba ketinimų protokolai su būsimais partneriais;
 • Planuojama apyvarta šiais ir sekančiais metais;
 • Kada planuojate uždirbti pirmąsias pajamas.